Een culinair evenement organiseren

Draaiboek
Het organiseren van een culinair evenement omvat veel voorbereiding. Het is aan te raden daarom van te voren een draaiboek te maken waarin u het doel, de haalbaarheid, het budget en het karakter van het te houden evenement beschrijft. Daarnaast moet er een organisatieteam worden samengesteld. Zorg voor mensen van diverse leeftijden en verschillende kwaliteiten. Leg taken vast als hoofdverantwoordelijke en budgetbeheerder.

Er moeten nu leveranciers gecontacteerd worden. Bij een te organiseren barbecue is het aan te raden u goed te laten voorlichten over de diverse barbecue catering aanbieders. Dit kunt u doen door diverse beurzen te bezoeken en referenties te checken. Ook vaktijdschriften kunnen u hierbij helpen.

Benodigdheden
Als u een keus heeft kunnen maken wat betreft leveranciers is het belangrijk te weten wat er aan producten en goederen nodig zijn om uw evenement een succes te laten zijn. Behalve het eten en drinken moet u hierbij denken aan eventueel tapinstallaties, een extra koelcel huren, partytenten, voldoende zitgelegenheid, muziek, gekwalificeerd personeel en speciale aankleding van uw evenement. Beschrijf ieder detail in uw draaiboek zodat u puntsgewijs te werk kunt gaan.

Evalueren
Als het evenement achter de rug is kunt u de balans op gaan maken. Wat ging uitstekend en waar zou u de volgende keer veranderingen aanbrengen? Beschrijf dit overzichtelijk in uw draaiboek zodat u hier bij een volgend evenement rekening mee kunt houden.